background

Het uur dat we niets van elkaar wisten

Auteur: Peter Handke
Regie: Griet Spanhove
Speeldata: 23-24-25/02+2-3-4-8-9/3 2007
landjuweel 31/10/2007 NTG

Het verhaal

‘Het uur dat we niets van elkaar wisten’ is een muzikaal theaterstuk dat alleen maar regieaanwijzingen bevat. Er wordt tijdens de voorstelling dus niet gesproken. Peter Handke tovert de scènes om in een stadsplein waarop ongeveer 350 personages figureren.

Het is een stuk zonder woorden, maar niet zonder taal! Er is een stilzwijgende interactie tussen de verschillende personages.

Het begint vanuit de stilte. Geleidelijk aan duiken er gesloten, eenzame figuren op die elk afzonderlijk vanuit hun eigenheid reageren, maar er niet in slagen om tot een geheel te komen. Langzaam aan vinden de personages mekaar en komen ze tot een samenspel dat in een opzwepend ritme uitmondt in een groot feestgebeuren waar de fantasie de bovenhand heeft. Stille verwijzingen naar Bosch, Breughel, Ensor en Delvaux zijn hier niet vreemd.

Je krijgt een dag in een leven te zien, maar ook een heel leven in één dag!

De auteur

Peter Handke werd geboren in Karinthië in 1942 en beleefde naar eigen zeggen een miserabele jeugd. Hij was “het product” van een romance tussen een getrouwde Duits soldaat en zijn moeder die toen als kokkin werkte. Zijn moeder huwde –om een schandaal te vermijden- met een taxichauffeur uit Berlijn.

Toen Handke 2 jaar was verhuisde hij naar de kapotgeschoten Duitse hoofdstad. Heel lang bleven ze er niet wonen. De onrustige jaren na WO II en de moeilijke opbouw van Berlijn zorgden er voor dat de familie Handke spoedig weer naar Oostenrijk verhuisde.

Handke volgde les in een jongensinternaat. Hij was enorm bang. Het enige wat hem overeind hield was literatuur en de klassieke taal Grieks .

© Gulden Toren Gistel 2017